Isabelle Grätz, Absolventin des Niedersorbischen Gymnasiums Cottbus
rbb/Anja Koch
4 min
Isabelle Grätz, Absolventin des Niedersorbischen Gymnasiums Cottbus | Bild: rbb/Anja Koch

Absolventin des Niedersorbischen Gymnasiums - Absolwentka Dolnoserbskego gymnaziuma

Isabelle Grätzojc jo juž pśed dwěma lětoma złožyła abituru na Dolnoserbskem gymnaziumje. Ale za studium we wokognuśu njewóstanjo we wokognuśu žeden cas.

Isabelle Grätz aus Cottbus ist Absolventin des Niedersorbischen Gymnasiums. Seit zwei Jahren hat sie ihr Abitur in der Tasche. Doch fürs Studium bleibt im Moment keine Zeit.

Pśinosk: Anja Kochojc
Beitrag: Anja Koch

Jaden serbski projekt pśedogónijo drugi. Mjazy drugim nawjedujo gromaźe ze swójim něgajšnym ceptarjom serbskeje rěcy źěłarnju za wuknikow 7. rědownje w Dolnoserbskem gymnaziumje. Serbsku rěc lubujo Isabelle wót swójogo casa źiśetstwa. Teke drugich co za serbsku rěc a kulturu zapalowaś.
 
Isabelle ma serbske kórjenje, prědne serbske słowo jo we zakładnej šuli słyšała - we Astrid Lindgren šuli w měsće. Na Dolnoserbskem gymnaziumje jo se wósebnje w 9. lětniku intenziwnje ze serbskeju rěcu zaběrała. Swójo fachowe źěło jo w serbskej rěcy napisała. Za pilne slěźeńske ako rěcne wugbaśa jo dostała tencas prědne myto wót wědomnostnego towaristwa Maśica Serbska. Serbski abo serbska a młody abo młoda byś, to źo, jo wóna wunamakała a mjazy drugim wuslěźiła. Kresliś, mólowaś, to Isabelle nejlubjej gótujo. Kuždy źeń mólujo, jo kreatiwna. We Łužycy swójski atelier měś w pśichoźe, wó tom cowa, a dalej na serbskich projektach źěłaś.

Ein sorbisches Projekt jagt das nächste. Unter anderem leitet sie zusammen mit ihrem ehemaligen Sorbisch Lehrer am Niedersorbischen Gymnasium eine Kreativwerkstatt. Die sorbische/wendische Sprache und Kultur begleiten sie seit ihrer Kindheit. Auch zukünftig soll beides in ihrem Leben eine Rolle spielen.