Im Gespräch / w rozgronje

LuzycaMod_Team5.jpg
rbb
5 min

Im Gespräch mit Judith Scholze und Gösta Nissen - W rozgronje z Judit Šołćineju a Göstu Nissenom

Łužyca moderator Christian Matthée jo se rozgranjał z Judit Šołćineju, doněntejšneju wjednicu mjeńšynowego sekretariata Nimskeje, a z jeje naslědnikom, Gösta Nissen.

Christian Matthée im Moderationsgespräch mit der bisherigen Leiterin des Minderheitensekretariats, Judith Scholze, und ihrem Nachfolger Gösta Nissen