166. Zapust (Wendische Fastnacht) in Sielow - Festumzug mit 180 Trachtenpaaren
M. Elikowska-Winkler
4 min
166. Zapust (Wendische Fastnacht) in Sielow - Festumzug mit 180 Trachtenpaaren | Bild: M. Elikowska-Winkler

- Wjeliki zapust w Žylowje / Jubiläumsfastnacht in Sielow

Žylowarje su swěśili swój 166. zapust a to z wušej 180 pórami.
Über 180 Paare kamen bei der 166. Wendischen Fastnacht in Sielow zusammen.

pśinosk: Roman Pernak
Beitrag von Roman Pernack

166. Zapust (Wendische Fastnacht) in Sielow - Kinderpaare an der Spitze des Festumzugs

Žylowarje su swěśili wjeliki 166. jubilejny zapust. Łoni jo jubilejny – ten 165. – korony dla wupadnuł. Tak su se śim wěcej na lětosny wjaselili a nic jano zapustojski pśeśěg jo był dłujcki, ale teke pśiglědarjow jo se z kopicami do Žylowa najšło, aby zgromadnje ze zapustarjami wugnali zymu. Wjeliki pśeśěg z 180 pórami jo pówustał teke pla sponsorow, kenž su swěźeń financielnje spěchowali. Wjacor su se młodostne "na parket" šwyrnuli, gaž jo jim kapała "naUnd" grała. "Łužyca" pśewóźujo šefowku žylojskeje młoźiny, Mylene Krawcykojc, na tom wósebnem dnju.

Über 180 Paare - Frauen, Männer und Jugend - kommen bei dieser besonderen Jubiläumsfastnacht zusammen. Das ist alle 5 Jahre so. "Łužyca" begleitet die Jugendchefin des Sielower Fastnachtvereins, Mylene Krautzig, durch diesen besonderen Tag.