rbb Sommeraktion "#sejužwjaselijom - freumichschon" (Quelle: rbb)
#sejužwjaselim | Bild: rbb

rbb Sommeraktion - Lěśojska akcija rbb

Pó dłujkem casu wobgranicowanjow korona-pandemije dla smy startowali lěśojsku kampagnu. Smy kśěli wót Was wěźeś: Na co w lěśu se juž wjaseliśo?
Mója lěśojska gluka: #sejužwjaselim
Sommeraktion des rbb
#freumichschon - Mein Sommerglück: Worauf freuen Sie sich im Sommer am meisten?

Na co w lěśu nejwěcej se wjaseliśo?

Jo aktualnje tak, až jo se situacija z korona-wirusom wótwóstśiła. Incidencna licba jo relatiwnje malsnje spadnuła, něnto, źož teke skóńcnje lěśe pśiźo. A teke prozninski a dowolowy cas stoj z tym pśed źurjami. Tak až smy wšykne wěcej optimistiske, pśijaznjejše, połne naźeje, glucne, wjasołe. A to dej se w programje wótbłyšćowaś. Pśi tom stoj pozitiwne žywjeńske cuśe w srjejźišću, ak' tuchylu z pśiběrajucymi pópušćenjami zasej se wuwija. Nic jano pozitiwne ale teke pśemyslujuce wugronjenja maju městno w tej akciji, pśedewšym, gaž su zwězane z naźeju.
Pšašali smy se našych pśisłucharjow a pśiglědarjow, na co wóni se w lěśu nejwěcej wjasele. Su nam do mikrofona powědali a wjerśeli małe widejo-filmki, w kótarychž nam swójo zacuśe wopisuju - krotko a słodko! Waše měnjenja a wugronjenja wózjawimy how a w našej app.

Programmaktion des rbb
Worauf freuen Sie sich im Sommer am meisten?

 
Nach einer langen Zeit der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie starten wir eine Sommerkampagne. Dabei steht das zurückkehrende positive Lebensgefühl, bei derzeit zunehmenden Lockerungen, im Mittelpunkt. Neben positiven Äußerungen haben auch nachdenkliche Stimmen ihren Platz in dieser Aktion, vor allem wenn sie mit Hoffnungen verknüpft sind. Ihre Meinungen und Beiträge zum Thema publizieren wir hier.

słuchas/ Nachhören

Relaxen am Strand (Quelle: Colourbox)
Colourbox

#freumichschon - Meinungen - #sejužwjaselim - měnjenja