weitere Themen der Sendung

Łužyca 19.06.2021

Serbski magacin "Łužyca" Was tenraz wuwitajo z wokrejsa Górne Błota-Łužyca.
Moderator Christian Matthée begrüßt Sie diesmal aus dem äußersten Süden Brandenburgs.

Sorbisches im OSL Kreis

Wokrejs Górne Błota-Łužyca

Christian Matthée pyta tenraz za serbskimi slědami w samem pódpołdnju Bramborskeje.
"Łužyca" ist diesmal auf Spurensuche im Landkreis Oberspreewald-Lausitz.

Das Corona-Schuljahr

Šulske lěto w casu korony

Wósebne šulske lěto źo na kóńc. Kake ga jo było na zakładnej šuli "Krabat" w Janšojcach? Ein besonderes Schuljahr geht zu Ende. Wie war es in der ...

Wendisch-Sprachkurs

Dolnoserbski rěcny kurs

W źiśownjach, šulach a hortach źěła wjele luźi, kenž se bejnje wó dobru serbsku rěc procujo, ale pomoc jo notna. In Kindergärten, Schulen und Horten spielt vielerorts die ...

rěd portrejow

Portraitserie

W našej seriji z portrejami młodych luźi ze serbskimi kórjenjami pśedstajijomy tenraz młodego organista. In unserer Serie mit Porträts junger Leute mit wendischen Wurzeln ...

Fundstück

Namakanka

Pśed 100 lětami jo se wócyniła Serbska ludowa banka w Chóśebuzu. K tomu su se wudali dwójorěcna akcija a žarjeńske kniglicki. Vor genau 100 Jahren wurde die Wendische ...