weitere Themen der Sendung

Łužyca 19.06.2021

Serbski magacin "Łužyca" Was tenraz wuwitajo z wokrejsa Górne Błota-Łužyca.
Moderator Christian Matthée begrüßt Sie diesmal aus dem äußersten Süden Brandenburgs.

Sorbisches im OSL Kreis

Wokrejs Górne Błota-Łužyca

Christian Matthée pyta tenraz za serbskimi slědami w samem pódpołdnju Bramborskeje.
"Łužyca" ist diesmal auf Spurensuche im Landkreis Oberspreewald-Lausitz.

Das Corona-Schuljahr

Šulske lěto w casu korony

Wósebne šulske lěto źo na kóńc. Kake ga jo było na zakładnej šuli "Krabat" w Janšojcach? Ein besonderes Schuljahr geht zu Ende. Wie war es in der ...

Mehr Geld für die Sorben

Wěcej pjenjez za Serbow

Załožba za serbski lud dostanjo wěcej pjenjez wót zwězka a krajowu Bramborska a Sakska. Der Stiftung für das sorbische Volk wurde vom Bund und den Bundesländern Brandenburg ...

rěd portrejow

Portraitserie

W našej seriji z portrejami młodych luźi ze serbskimi kórjenjami pśedstajijomy tenraz młodego organista. In unserer Serie mit Porträts junger Leute mit wendischen Wurzeln ...

Fundstück

Namakanka

Pśed 100 lětami jo se wócyniła Serbska ludowa banka w Chóśebuzu. K tomu su se wudali dwójorěcna akcija a žarjeńske kniglicki. Vor genau 100 Jahren wurde die Wendische ...