Violine (Quelle: rbb)

- Neue niedersorbische Musik

Der Sorbische Hörfunk ist Eigenproduzent nieder- und obersorbischer Musik, seit über 60 Jahren. Im sorbischen Musikarchiv des rbb befinden sich ca. 6.500 Musiktitel. In der Musiksendung geben wir einen Überblick über die neuesten niedersorbischen Produktionen des Jahres 2017. Ein musikalischer Jahresrückblick von Gregor Kliem.

Übersicht über die in der Sendung gespielten Musiktitel:

1. Tysac barwow/Tausend Farben
Interpretin: Birthe Kleemann
Komponist: Matthias Kießling
Text: Eva-Maria Zschornack; Janka Pötschke de Levano

2. Mě žywjenje se puka/Das Leben zerbirst mir
Interpretin: Juliane Baruck
Komponistin: Susann Himpel
Text: Eva-Maria Zschornack; Janka Pötschke de Levano

3. W mórju wóda stupa/Im Meer steigt das Wasser
Interpret: Aaron Priedigkeit
Komponist: Matthias Kießling
Text: Werner Meschkank

4. Anka njesmjejo (Ha jěł jo golack z role dom)
Interpreten: Die Folksamen
sorbisches Volkslied
Arrang.: Dietmar Kreisl

5. Duša, źo maš swój dom/Seele, wo ist dein Zuhause
Interpretin: Tabea Richter
Komponist: Dietmar Kreisl
Text: Eva-Maria Zschornack; Janka Pötschke de Levano

6. Mały spiw wó lubosći/Kleines Lied über die Liebe
Interpreten: Jana Winkler, Pascal Sonntag
Komponist/Text: Sebastian Elikowski-Winkler

7. Tysac cowanjow/Tausend Träume
Interpreten: LeDazzo (Lena Hauptmann, voc; Dan Baron, guit.)
Komponist: Dan Baron
Text: Lena Hauptmann; Jill-Francis Käthlitz

8. Njetuž wutšoba/Sei nicht traurig, Herz
Interpreten: LeDazzo (Lena Hauptmann, voc; Dan Baron, guit.)
Komponist: Dan Baron
Text: Mina Witkojc

9. Njedopołnjone cowanje/Unerfüllter Traum
Interpretin: Manja Zibula
Komponistin: Siegbert Himpel
Text: Eva-Maria Zschornack; Janka Pötschke de Levano


Nowa dolnoserbska muzika

Z pódpěru serbskego rozgłosa su nastali a nastawaju wšake muzikowe produkcije. Njejsu to jano sobunagraśa koncertow ale teke nowe spiwy w górno- a dolnoserbskej rěcy. Co jo se w lěśe 2017 producěrowało, to Gregor Kliem pśedstajijo w "dolnoserbskej muzikaliskej woklapnicy".

W běgu zajźonego lěta jo Bramborske serbske radijo rbb 16 nowych titelow za swój dolnoserbski program producěrowało. W nimskej abo engelskej rěcy móžoš wuzwóliś kuždy źeń mjazy towzynt nowymi titelami. Wu nas njejo to tak lažko, gaž pytaš za noweju muziku w serbskej rěcy. Nawopak, kužda nowa serbska cejdejka jo wobogaśenje za taki mały lud. A njejo samorozmějucy, gaž se něchten procujo w serbskej rěcy producěrowaś. Tak rozgłosoju wósebny spěchowański nadawk pśisłuša se wó nowe spiwy staraś a to w kooperaciji ze wšakimi muzikowymi producentami. A ma wósebnu móžnosć, něco k wjelebocnosći serbskeje muziki pśinosowaś. K tomu słušaju wšake žanry: pop a rock, folklora, klasika a jazz.

Wjelerakosć muzikowych žanrow jo zakład za to, až za kuždego pśisłucharja serbskego radija něco pódla jo - to jo rědko we radijowem swěśe. Normalnje se rozgłos pśecej na wěstem muzikowem směrje orientěrujo. Což pak serbski rozgłos charakterizěrujo, njejo jadnaka muzika ale jeje wjelerakosć, pisanosć serbskego žywjenja a serbska rěc.