Der sorbische Musikredakteur und Komponist Benno Nikolaides, 1960 (Quelle: Sorbischer Rundfunk)
Bild: Sorbischer Rundfunk

Porträtsendung - Der sorbische Komponist Benno Nikolaides

Viele Jahre war er Musikredakteur des Sorbischen Rundfunks, baute das sorbische Musikarchiv auf. Er leitete Chor und Instrumentalgruppe der Sorbischen Oberschule in Cottbus, war Mitgründer des Arbeitskreises sorbischer Musikschaffender. 

Aus seiner Komponistenfeder stammen mehr als 150 sorbische Unterhaltungs- und Chorlieder, Kammer- und Orchestermusikwerke. Aus Anlass seines 20. Todestages am 11. Februar erinnern wir mit einer Porträtsendung an den bedeutenden Künstler.

Beno Njekela njejo był jano muzikowy redaktor w rozgłosowej redakciji w Chóśebuzu. Jo był teke pśewšo dobry organizator serbskego muzikowego žywjenja. Jogo pśijazna a wjasoła wašnja komunikacije jo zmóžniła wjelebocne zwiski k muzikowym interpretam: serbskim, nimskim, a teke kradu płodne zgromadne źěło ze słowjańskimi susedami. Wón jo na- a wutwarił zukowy archiw w Chóśebuzu. Jo pódpěrował lajske chory, za njekomponěrował a z nimi nagrawał. Jo statkował w Kole serbskich muzikarjow. Wósebnje gódne a wažne jo jogo kompozitoriske źěło. Jo pisał muziku za wše generacije a wšakich žanrow. Jogo titele se až do źinsajšnego rad spiwaju, graju a rejuju.

Dopominamy na wuznamnego serbskego komponista, muzikowego redaktora a muzikarja pśi góźbje jogo 20. smjertnego dnja, 11. februara, z portrejowym wusćełanim.