Vogelhochzeitspaar (Quelle: WITAJ-Zentrum)

- Nachrichten und Veranstaltungstipps / nowosći a pórucenja

Hier veröffentlichen wir zum Nachlesen aktuelle Meldungen und Kulturtipps für Wochenenden oder Feiertage.
How za Was wózjawijomy aktualne nowosći a kulturne pórucenja.

Seite 1 von 2

Nachrichten / powěsći

  • film ze serbskeju kupku se pśigótujo

  • klawzura rady Załožby za serbski lud

  • pśinoski za lětosnu filmowu pśeglědku wótedaś

  • wuběźowanje k lětosnej nocy kreatiwnych głowow

  • hyšći liche wukubłańske městna

  • wustajeńca k twórjenju ludoweje wuměłcowki

  • rěd źěłaŕnjow za wěcej žeńskich w politice

  • wuběźowanje "Serbski pśichod - Łužyca"

Programmvorschau / programowy póglěd

Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)

Aktuelle Programmübersicht / programowy pśeglěd

Hier finden Sie den Programmüberblick über die nächsten Tage
how namakaśo pśeglěd wó aktualnem programje pśiducych dnjow