Bild des sorbischen Malers Jan Buk für das Wendische Museum 2014 (Quelle: Annett Igel-Allzeit)
wobraz Jana Buka/Gemälde von Jan Buk | Bild: Annett Igel-Allzeit

02.08.2022 - Jan Buk 100. narodny źeń / Jan Buk 100 Jahre

Wón jo serbske mólaŕstwo do moderny zwignuł. Wuznamny mólaŕ Jan Buk by źinsa wordował sto lět stary. Znaty jo za swóje akwarele, ak jo cesto ned na městnje w krajinje stwórił. Pśed někotarymi lětami jo powědał wo tóm procesu mólowanja: o-zuk Jan Buk
Do wusokego starstwa jo Jan Buk hyšći mólował. Pśed tśimi lětami jo z 96 lětami zemreł. Wó jogo žywjenju a jogo zwězanosći z Dolneju Łužycu powěźijo Diana Šejcowa: nekrolog Jan Buk
Pśi góźbje 100. jubileja wuměłca se tuchylu wjelika wustajeńca a nowy wuměłski katalog pśigótujotej. Za dwěma mjasecoma se ta wótwórijo, 2. oktobra 2022, w Serbskem muzeju w Budyšynje. Pśiduce lěto pśiźo wustajeńca pón teke k nam do Serbskego muzeja w Chóśebuzu.