Logo des Serbski sejm (Quelle: rbb/Matthias Ander)
Logo des Serbski sejm | Bild: rbb/Matthias Ander

14.03.2023 - Aktualne noticki / Aktuelle Notizen

Su Serby indigeny lud?
Płaśi za nich teke ta mjazynarodna ILO konwencija k šćitoju indigenych ludnosćow? Ako jo Nimska konwenciju 2021 ratificěrowała, su cłonki wót Serbskego Sejma se južo raz za to zasajźili. Něnto pśiźo dalšny wopyt wót boka sejmikarjow w zwisku z aktualneju rozpšawu wó połoženju Serbow w Sakskej. Perspektiwa Sejma njejo se do rozpšawy pśiwzeła, tak jich kritika. Gaby byli Serby pśipóznate ako indigeny, by teke Sejm wěcej pśipóznaśa dostał, tak jich naźeja. Wobej temje co Serbski sejm pśi casnikaŕskej konferency wałtoru za tyźeń (21.03.2023) tematizěrowaś a pomina wót wótpósłańcow se jogo argumenty nasłuchaś. Naš redaktor Gregor Kliem jo powědał z cłonkom Serbskego Sejma, Heikom Kozelom, a jogo pšašał, cogodla se rowno něnto z tym zaběraju. Slědny wopyt k temje indigenych njejo był rowno wuspěšny.
How móžośo rozgrono słuchaś

+++

Für Übersetzungen: die sotra.app

 

Mitarbeiter des syrischen Zivilschutzes und Sicherheitskräfte durchsuchen die Trümmer eingestürzter Gebäude in Aleppo, Syrien © AP Photo/Omar Sanadiki
zemjerdžanja w Turkojskej a Syriskej | Bild: AP Photo/Omar Sanadiki

Solidariska akcija / Soli-Aktion in Cottbus

W Turkojskej a Syriskej hyšći tysace luźi pód wuslědkam zemjerdžanja śerpje. Teke w Chóśebuzu dajo wjele pótrjefjonych, kenž maju swóje familije w tom regionje. Pisane dwórnišćo / Bunter Bahnhof w Chóśebuzu pšosy źinsa na solidarisku akciju z kulturnym programom, zgromadnje ze seśu wuběgańcow w Chóśebuzu a partaju Lěwicu. Wšykne nabranki dostanjo iniciatiwa "Wir packen es an" a towaristwo "Hyyva Sor a Kurdistanê". Wjacor se zachopijo wótpołdnja zeger pěśich (17:00).