błośański cołn/Spreewaldkahn | Bild: Colourbox

16.03.2023 - Błośański cołn swětowe derbstwo / Spreewaldkähne und Kachelöfen Kulturerbe

Błośański cołn płaśi ako kulturne derbstwo UNESCO. To jo cora kulturne ministaŕstwo Bramborskeje znate cyniło. Kulturna ministaŕka Manja Schüle jo pśi tom na to pokazała, až cołny su wusko zwězane ze Serbami. UNESCO pišo na swójom boce teke našo serbske mě: cołn. Ale popšawem njepłaśe te cołny ako derbstwo, ale kak wóni se twarje - drjewjane cołny rowno tak ako te z aluminiuma. We wokognuśu twarje tśi blidarnje a tśi metalowe źěłaŕnje błośańske cołny, k tomu pśiźo mały krejz priwatnych luźi.
Rownocasnje su zapisali teke twarjenje kachlanych kamjenow do zapiska kulturnego derbstwa UNESCO. Z tym ma Bramborska mjaztym 6 zapiskow, teke serbske nałogi a swěźenje płaśe ako imaterielne derbstwo UNESCO.
Wěcej informacijow na rbb 24
+++
Für Übersetzungen: die sotra.app