Pflanze des Jahres 2022: Einbeere
Pflanze des Jahres 2022: Einbeere | Bild: NABU

27.10.2021 - Bórinkowa jo se wuzwóliła ako rostlina lěta 2022

Kwětaški abo rostliny se wuznamjeniju na taki part, kótarež deje se wósebnje šćitaś. W 6 zwězkowych krajach stoj južo na cerwjenej lisćine wobgronoznych družynow. Bórinkowa (Einbeere) rosćo we chłodku starych lěsow. Ludowědnik Arnošt Muka jo měnił w lěśe 1926/28, až se chowa we tom paźe za bórinkowu to "Błudne zele", což lěpjej wopisujo statkowanje zela. Tak jo to krotko wopisane w dolnoserbskich knigłach/we słowniku Jensa Martina a Heinza- Dietera Krauscha.