Den Bundesfreiwilligendienst gibt es seit 2011. (Quelle: Grafik, rbb-Fernsehen)
program za dobrowólnu słužbu /Bundesfreiwilligendienst

20.01.2023 - "Bufdi" we wokrejsa SPN / Bundes-Freiwilligen-Dienst im LK SPN

Wěsćo hyšći, co jo "Bufdi"? W slědnych lětach njejsmy wjele wó takich słyšali. Nejskerjej njejo toś ten program za dobrowólnu słužbu korony dla móžny był. "Bufdi" su gronili takim młodym luźam, kótarež su pó zakóńcenju šule abo abitury nejpjerwjej jadno lěto dobrowólnje na socialnem pólu źěłali, nježli až su nawuknuli powołanje abo až su studěrowali. Wokrejs Sprjewja-Nysa dopórucyjo wótněnta zasej take městna, źož mógu luźe jadno lěto w praksy źěłaś, raz něco druge wuproběrowaś, se angažěrowaś za derjeměśe wšych. Źo we wokrejsu su take dobrowólne słužby něnto móžne: na pśikład w nowej cełkownej šuli wokrejsa w Gołkojcach, pón teke w šuli za wósebnu pedagogiku w Grodku, we Friedrich-Ludwig-Jahnowem gymnaziju w Baršću, w šulskem centrumje za wušy schojźeńk w Chóśebuzu, w Dolnołužyskem gólańskem muzeju a w bibliotece w Grodku a w nakrajnem šulskem domje w Bórkowach.
Chtož ma zajm za take dobrowólne socialne lěto ako "Bufdi" dej se pśizjawiś pla wokrejsa w Baršću w decernaśe III. Telefoniske cysło a emailowa adresa:
03562 6981-94018; schulverwaltungsamt@lkspn