Bild: Sprachzentrum WITAJ

13.03.2023 - Cesćenje młodych luźi / Ehrung engagierter junger Sorben

Rěcny centrum WITAJ w Chóśebuzu pyta zasej młodostnych, kótarež se wjelgin pilnuju na pólu dolnoserbskeje rěcy, co jich angažement mytowaś a jich motiwěrowaś dalšne projekty za dolnoserbsku rěc pśewjasć, jo nam wulicowała sobuźěłaśerka Katrin Lehmanojc. Pytaju luźi mjaz 14 a 25 lět, wšojadno lěc su wuknice abo wukniki z wuběrnymi wugbaśami w šuli abo młodostne, ak se angažěruju za dolnoserbsku rěc. Waše naraźenja zapódajśo pšosym až do 29. apryla na Rěcny centrum WITAJ w Chóśebuzu. E-mail móžośo teke pósłaś na katrin.lehmannojc@witaj.domowina.de.
+++
Für Übersetzungen: die sotra.app