Europeada Skatkarten der sorbischen Mannschaft
serbske mustwo/Sorbische Fußballmannschaft | Bild: Jasmin Schomber / rbb

18.11.2022 - Cesne zarědowanje za serbskich balokoparjow / Ehrung für sorbische Fußballer

W Serbskem kulturnem centrumje w Slěpem wótmějo se źinsa wjacor zeger napoł šesćich (17:30) cesne zarědowanje za serbskich balokoparjow z Górneje a Dolneje Łužyce. Wóni su byli w lěśu na Europeaźe w Kórutańskej/Kärnten w Awstriskej wjelgin wuspěšne. Mjazy tymi 80 gósćami buźotej teke sakski ministaŕski prezident Michael Kretschmer a pśedsedaŕ Domowiny, Dawid Statnik. Bóžko njejo nichten wót bramborskego boka na pśepšosenje reagěrował, ako jo nam referent Domowiny, Peter Brězan, gronił. Zgromadne serbske mustwo, źož su naše dolnoserbske koparje prědny raz pódla byli, jo sebje wudobydnuło na Europeaźe 3. městno. To jo nejlěpšy rezultat wót togo casa, źož Serby se zewšym wobźěliju, wót 2008. Našo mustwo jo było kupkowy dobyśaŕ a jo pśišło do połfinale.