Podiumsdiskussion und Finissage zur Ausstellung "Was heißt hier Minderheit?" im Bundestag
podiumowa diskusija wó mjeńšynach/Podiumsdiskussion über Minderheiten | Bild: Minderheitensekretariat

20.09.2022 - Co groni how mjeńšyna / Ausstellung "Was heißt hier Minderheit?"

Pód tym titelom drogujo tuchylu wustajeńca Mjeńšynoweje rady wó wšych awtochtonych mjeńšynach w Nimskej pśez kraj. Pó stacijioma w Barlinju a na friziskej kupje Leer se wóna witśe wótwórijo w Kielu w Šleswig-Holšteinskej. Žednje w kraju su dwě narodnej mjeńšynje a jadna ludowa kupka tak zgromadnje žywe - Dany, Frizy a Sinti a Roma.
Kak jo to móžno, běrgaŕ Nimskeje byś a naraz teke Dan, Sinto, Romni, Serb, Friz abo powědaŕ dolnonimskeje rěcy. Wustajeńca wótegronijo kradu interaktiwnje na pšašanje. A glěda na to, co cłonkow mjeńšynow źinsa zaběra. Joli nješafnjośo do Kiela: wustajeńca pśiźo znowa w septembrje do Chóśebuza. Do togo dostanjośo zaśišć w seśi pód washeissthierminderheit.de. Abo glědaśo slědne wudaśa magacina "Łužyca". Z nim smy ga teke byli na woglěźe pla wšakich mjeńšynow w Nimskej.