Sorbisches Literaturfest in Lübben: Programm des Kita "Lutki" (Quelle: Stadt Lübben)
Serbski swěźeń w Lubinje/Sorbisches Fest in Lübben | Bild: Stadt Lübben

23.05.2022 - Dalšne aktualne informacije / Weitere aktuelle Informationen

Wobydlarje w Lubinje su se rozsuźili
Pó tuchylnem wuslědku za amt šołty buźo dowuzwólowanje mjazy Jensom Richterom (CDU) a Andreasom Domaškom (stroński njewězany). Richter jo dostał 42,5 procentow głosow, Domašk 24 procentow. Dowuzwólowanje buźo něnto 12.ego junija. Dogromady jo se pak jano 42,3 procentow lubinskich do wuzwólowanja wopšawnjonych wobydlarjow wobźěliło. Wolby su byli trjebne, dokulaž su pjerwjejšnego šołtu Larsa Kolana w januarje wótwólili.
+++++++
Šćěpjenje pśeśiwo koronje
Wokoło 350 wósobow, kótarež źěłaju w chórownjach, starcownjach a praksach we wokrejsu Sprjewja-Nysa, njejo šćěpjonych pśeśiwo korona-wirusoju. To jo wuchadało z napšašowanja wokrejsnego sejma. Pó tom, až su w Zwězkowem sejmje šćěpjeńsku winowatosć wobzamknuli, njeby wóni směli wěcej w strowotnistwje źěłaś. Ako jo Michael Koch, zagronity decernent, k tomu gronił, njejo se jim dotychměst zakazało dalej źěłaś. Wóni pak su dostali list z pšosbu, se daś šćěpiś. Jolic to njekśě, budu se pó 6 tyźenjach z nimi wosobinski rozgranjaś.
+++++++
Nysa Film Festiwal
Nimski film "Altri Cannibali" jo dobył głowne myto we wusokosći 10000 euro na filmowem festiwalu Nysy. Festiwal jo se wótměł wót 17. maja do corajšneje njeźele w tak mjenowanem tśikrajowem rožku wót Nimskeje, Pólskeje a Českeje. Pólski pśinosk "Gaž kwětki njemjelcaju" jo nejlěpšy dokumentarny film a teke nejlěpšy krotki-film pśiźo z Pólskeje. Wjerašk za serbski filmowy pśinosk jo był pětk. W Budyšynje su pśedstajili online-webseriju "Straight outta Crostwitz" wót MDR. Serija wusměrijo se na młody publikum a jo wót měrca online w ARD-mediatece. W podiumowej diskusiji su kritizěrowali, až powěda se w seriji jano mało serbski, lěcrownož film pla Serbow grajo.
+++++++
Dalejwuwiśe šulstwa w SPN wokrejsu
We wokrejsu Sprjewja-Nysa maju něnto konkretne pśedstajenja a plany, kak dej se wót něnta až do lěta 2027 w grodkojskich, gubinskich, baršćańskich a chóśebuskich stronach dalej wuwiś šulstwo. Za to jo pó dlejšych diskusijach w slědnych mjasecach wokrejsny sejm wobzamknuł slědnu srjodu wobšyrny plan z něźi 500 bokami. K tym gremijam, ako su se z tym wažnym dokumentom zaběrali, słuša teke serbski wuběrk wokrejsa. Wažny dypk w planje jo, až njejo teke w pśiducych 5 lětach pśedwiźone šule zacyniś, což płaśi teke za wšykne šule, źož jo serbska wucba. Pśedwiźone jo, až změju teke na nowej cełkownej šuli w Gołkojcach źowća a gólcy móžnosć serbsku rěc nawuknuś.