Zgórjelc/Görlitz | Bild: MDR/René Römer

14.09.2022 - Dalšne aktualne informacije / Weitere aktuelle Informationen

Město Zgórjelc ma zasej symbol žydojstwa
Pónjeźele jo kulturny forum měsćańskeje synagogi kronował gwězdku Dawida. 600 kilow śěžki symbol jo se z kranom na kuplu synagogi zwignuł. Za gwědku su zběrali wušej 80.000 euro. Nejwětšy źěl togo pśiźo wót krejza wokoł Aleksa Jacobowitza, ak co w měsće nowu žydojsku wósadu natwariś. Stara gwězdka jo se w progromowej nocy 1938 znicyła. Twarjenje jo pak jadnučka synagoga w Sakskej, ako njejo se tegdy rozbiła. Wóna słužy źinsa ako kulturne zmakanišćo.
+++++++
Start noweje šule w Gołkojcach pśesunjony
Nowa Cełkowna šula z gymnazialnym schojźeńkom w Gołkojcach njamóžo ako planowany startowaś. To jo krajny ražc Harald Altekrüger powěźeł. Start jo był pśedwiźony ze zachopjeńkom pśiducego šulskego lěta 2023/24. Zawinuju to komplikacije w casowem planje. Źěła pśi fundamenśe se južo 6 tyźenja dliju stupajuceje spódneje wódy dla. Wušej togo jo wjele rucnikarjow a twaŕskich źěłaśerjow tuchylu chórych. Wokrejsne zastojnstwo Sprjewja-Nysa z togo wuchada, až móžo wucba w šuli akle w februarje 2024 startowaś. Wukniki nowego 7. lětnika muse togodla dlej ako planowany w interimje w Chóśebuzu wóstaś.
+++++++
Wótněnta wuzwólowanje pśez list
Za dowuzwólowanje wušego šołty w Chóśebuzu jo wótněnta wuzwólowanje pśez list móžne. To powěźijo město k 9. oktobra planowanem wuzwólowanju. Na wólbnem lisće stoj QR-code, z kótarymž mógu se wótpowědne pódłožki pominaś. To jo pak teke móžno pśez mail, online abo pśez list na wólbne zastojnstwo. A to hyšći až do 5. oktobra. Pytaju teke nadalej pomocniki za wólby. Te mógu se pśi měsće meldowaś pśez internet
www.cottbus.de/wahlhelfer abo pśez telefon. 9. oktobra nastupijotej kandidata wót SPD Tobias Schick a AfD Lars Schieske.
+++++++
Serbska kermuša w Groźišću
Na kjarmušny swěźeń jo wam kazane ten tyźeń sobotu, taki buźo w Groźišću na dwórje Halkojc gósćeńca. Zeger 11:00 se zachopijo. Christel Halkowa, pśedsedaŕka wejsneje domowinskeje kupki, wšyknych zajmcow wutšobnje pśepšosyjo. Na tom starem burskem dwórje sajźijo sobotu dujaŕsku muziku, dobru jězu a mjazy drugim źiśece kupki rejuju, teke serbske reje budu pódla. Někotare žeńske pśidu w serbskej burskej drastwje na kjarmušny swěźeń a žycone jo, až gósći teke pśidu w burskej drastwje. Termin by mógali se južo do wašeje pratyje zapisaś.