Bild: rbb/Thomas Krüger

18.09.2023 - Dalšne aktualne informacije / Weitere aktuelle Informationen

Zasej LEAG štrajk / LEAG Mitarbeiter wollen wieder streiken
Pśistajone pla energijowego koncerna LEAG kśě zasej štrajkowaś. Źěłaŕnistwo IGBCE jo jich napominało, po tom, až njejsu mógali se dojadnaś w dwěma tarifowyma rundoma na rezultat. Ga dej se warnowański štrajk wótměś, njejo hyšći jasne. Južo zachopjeńk septembra jo wěcej ako 2.000 sobuźěłaśeŕjow koncerna štrajkowało. Źěłaŕnistwo jo pominało 12 procentow, nanejmjenjej pak 400 euro wěcej myta na mjasec. LEAG jo dopórucył 10.000 euro za kuždu a kuždego sobuźěłaśerja ako jadnorazowe płaśenje a wěcej pjenjez za wuknjeńcow a wuknjeńce. Ten tyźeń pětk wótmějo se tśeśa tarifowa runda. LEAG jo dalej mjenjenja, až njejo w tuchylnem gospodarskem połoženju trajne pówušenje myta móžne.
+++

Akcija za zběranje / Spendenaktion in Byhleguhre

Starjejše źiśownje w Běłej Górje su iniciěrowali akciju za zběranje pjenjez. Z nimi kśě wobstaraś pśidatny inwentar za źiśownjow. Wugótowaś kśě kuchnju z pśidatnymi rědami a meblami. Za to trjebaju 1.500 euro. Akle pśed krotkim su źiśownju w Běłej Górje rozšyrili z dalšnymi rumnosćami. Až doněnta stej se gmejna a źiśownja ceły dom źěliłej, něnto jo źiśownja wót gmejny dalšne rumnosći pśewzeła. Z tym mógu se teke wěcej źiśi pśiwześ.
+++

Energija dobyła / Energie Cottbus gewinnt gegen FSV Zwickau

Energija Chóśebuz wóstanjo w tabeli regionalneje ligi dalej sobu prězy pódla. Corajšne graśe jo łužyske mustwo w domacnem stadionje pśeśiwo mustwoju FSV Zwickau 3:1 dobyło. Swój cel, až pśiźo 8.000 pśiglědarjow do stadiona, njejo Energija pak dojśpiła. Tšochu wěcej ako 7.500 fanow jo se graśe woglědało. Telewizny sćelak MDR Sakska jo graśe live wusćełał.