Das Rathaus in Senftenberg (Foto: privat)
Złykomorojska radnica/Rathaus Senftenberg | Bild: Privat

19.09.2022 - Dalšne aktualne informacije / Weitere aktuelle Informationen

Wólby w Złem Komorowje
Pśi wuzwólowanju šołty njeźelu w Złem Komorowje njejo žeden kandidat absolutnu wětšynu dosegnuś mógał. 9. oktobra jo togodla dowuzwólowanje mjazy Nadine Hönikoweju wót SPD a Andreasom Pfeifferom wót CDU. Hönickowa jo dostała 30,2 procentow a Pfeiffer 28,5 procentow wótedanych głosow. 47 procentow wólarjow jo se na wólbach wobźěliło. Amtěrujucy šołta Andreas Fredrich wót SPD njejo zasej k wólbam nastupił, wón jo 16 lět w Złem Komorowje šołtował. Nowy šołta dej amt 23. februara 2023 pśewześ.
+++++++
Dolnoserbsku rěc pśedstajili we francojskem źělu Kataloniskeje
Dolnoserbska rěc jo była tema na mjazynarodnej konferency k rewitalizaciji indigenych a mjeńšynowych rěcow we francojskem źělu Kataloniskeje. W měsće Girona stej prof. Nicole Dołowy-Rybinska z Waršawy a Maksimilian Hasacki z Dešna rozpšawiłej wó wopytach dolnoserbšćinu zdźaržaś. Grono jo było wó rěcnem projekśe ZORJA, kenž co startowaś imerziski cełolětny kurs za dorosćonych. Wuspěšna rewitalizacija wóznamjenijo teke, se mjazynarodnje do seśi zwězowaś, tak Hasacki. Wón se wjaseli wó nowy kontakt k Samam w Finskej. Jich program za dorosćonych jo jano w slědnych lětach 125 běžnje powědajucych wupłoźił.
+++++++
Chóśebuski pódzajšnego jazor - plan něnt teke dolnoserbski
Pśeglěd wó nejwětšem projekśe pśed wrotami Chóśebuza - wó Chóśebuskem/Liškojskem jazorje - dajo něnto teke w serbskej rěcy. Město jo aktualny masterowy plan dał pśełožowaś. Jen dajo ako flyer, na pśikład w měsćańskej informaciji a teke w seśi. Na serbskej wersiji stej źěłałej zagronita za serbske nastupnosći, Ana Kosacojc-Kozelowa, a něgajšna wjednica Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu, Marja Elikowska-Winklerowa. Město co z tym wóznam serbskeje rěcy a kultury za region pódšmarnuś.
+++++++
Zakopowanje britiskeje kralowki - reakcije mjeńšynow w Wjelikobritaniskej
Glědamy hyšći na tšojenje, ako se teke pla nas ze zajmom slědujo. We Wjelikej Britaniskej zakopuju źinsa njabogu kralowku Queen Elizabeth II. Pśi tej góźbje naźejaju se powědarje waliziskeje rěcy na lěpše wuměnjenja za jich rěc pód nowym kralom Charles III. Charles jo ako princ Waliziskeje juž w 60. lětach wuknuł walizisku rěc a se za jeje wobchowanje wugronił. Walizišćinu jo teke wužywał pśi swójom nastupjeńskem nagronje. Zastupniki waliziskego parlamenta wótcakuju, až wužywa kral Charles góźbu prestiž rěcy w zjawnosći pówušyś.