Stadt Vetschau/OT Missen-Pšyne
Pšyne/Missen | Bild: Stadt Vetschau

19.09.2022 - Dolnoserbski rěcny kurs / Wendischer Sprachkurs in Missen

Tśeśemu razoju jo Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu wugótowała pětk, sobotu a njeźelu w Pšynem/Missen, to jo mjazy Wětošowom a Kalawu, kóńctyźeński kurs w dolnoserbskej rěcy. 9 wobźělnikow, mjazy drugim z Lubina, Barlinja a Chóśebuza jo se wobźěliło na kursu. To wósebne jo, až kursistam se mimo kursow wšake póbitujo ze serbskego kulturnego žywjenja. Tenraz su wuknuli serbske reje z rejowańskim pedagogom Michaelom Apelom. Heike Apeltowa jo za kursistow organizěrowała kjarmušne kafejpiśe. Pla Gisele Christeloweje z Lubina su dožywili górkowy seminar, źož su wšakorake sorty górkow teke směli woptaś. Dr. Hartmut Leipner jo pśedstajił nowe wudaśe kniglickow ze 17. stolěśa wó tegdejšych didaktiskich metodach Jurija Ermela, pastora z Kalawy. Ermel jo prědnu dolnoserbsku fiblu we Łužycy wudał. Pśiducy kóńctyźeński kurs buźo 5. a 6. nowembra w Chóśebuzu. Pśizjawjenja su hyšći móžne.