Domowina Logo (Quelle: Domowina)
Bild: Domowina

21.11.2022 - Domowinska kjarmuša w Žylowje / Domowina Kirmes in Sielow

Za swóju lětosnu tradicionelnu serbsku kjarmušu jo se domowinska kupka Chóśebuz tenraz něco nowego wumysliła. Gromaźe z cłonkami ze susedneje kupki w Žylowje su wóni sobotu wjacor wuwitali w žylojskem gósćeńcu "Nordstern" cłonkow wejsnego źiwadła z Rownego ze župy "Jakub Lorenc Zalězki". Edith Pjeńkowa a Andrea Kruperowa stej w nimkej a serbskej rečy z ludowym humorom bachtałej wó młogem, což jo se w starem a nowem casu pśi nich doma tšojiło. Šwikałej stej rowno tak młoge wó tuchylnem politiskem žywjenju we Łužycy a Nimskej. Rowniske wejsne źiwadło wobstoj južo 30 lět. Jomu pśisłuša tuchylu 6 cłonkow. Wustup we Žylowje jo był jich prědny w Dolnej Łužycy.