protest pśeśiwo wótbagrowanju Rogowa/Protest gegen Abbaggerung von Horno | Bild: rbb

19.11.2023 - Dopomnjeśe na Rogow / Gedenken an abgebaggertes sorbisches Dorf Horno

Dopomnjeśa na zgubjonu staru domownju, kótare cowanja su se w nowej domowni dopołnili? W Nowem Rogowje pla Baršća su źinsa na wótbagrowanu staru wjas z namšu dopomnjeli. 20 lět pó tom, až su cerkwi w starem Rogowje hawbu wóttwarili a w nowem Rogowje zasej natwarili. Za wudobywanje brunice wótbagrowana wjas Rogow jo symbol za woboranje pśeśiwo energijowym koncernam. Ale priwatna situacija Rogowarjow jo až do źinsajšnego śěžko wopśimjeś. Wót jadneje wobydlaŕskeje zgromaźiny w pśedpólu pśesedlěnja w lěśe 2002 jo Renej Šuster rozpšawił tak:
o-zuk Renej Šuster
W lěśe 2003 jo se wětšyna Rogowarjow pśesedliło, wětšy źěl jo zgromadnje do nowego Rogowa pla Baršća pśeśěgnuł. Slědnej dwa wobydlarja, Ursula a Werner Domain, stej 2005 pó pódermotnem wójowanju pśed sudnistwami pśeśěgnuś musałej.
Wejsne žywjenje w nowem Rogowje jo se etablěrowało. na pśikład jo wejsna domowinska kupka nadalej aktiwna a Rogojski chor dalej spiwa. Ze zjawnego žywjenja pak su se Rogowarje zwětśego slědk śěgnuli. Archiw zgubjonych jsow, kenž jo był w noworogojskem gósćeńcu zaměstnjony, skóro pśeśěgnjo direktnje do Baršća, tam, źož se něnto tekstilny muzej we wětšem stilu pśetwarijo.