Dr. Toni Bruk | Bild: rbb

05.11.2021 - Filmowa homaž na Tonija Bruka / Film-Hommage

Serbske filmy su cora prědny raz wiźeś byli na chóśebuskem filmowem festiwalu. Ako prědne jo dało zacuśow połnu homaž na nestora serbskego filma dr. Toni Bruk. Bruk jo w zachadnem lěśe njezjapki na koronu wumrěł. Cora jo wiźeś był pśeglěd jogo twórbow: wuměłskej krotkofilma “wopyt” a “zornowc” a z archiwa serbskego telewizijnego magacina "Łužyca" film "Serbski Barliń" z lěta 1996. Slědny interview z Tonijom Brukom, kenž jo wjadł filmowy eksperta rbba, Knut Elstermann jo filmowy rěd zakóńcył. Publikum jo był źěkowny.
o-zuk: reakcije na homaz na Toni Bruk