Initiative Minority SafePack_Logo (Quelle: FUEN)
Initiative Minority SafePack_Logo | Bild: FUEN

22.01.2023 - FUEN zasej pśeskjaržy EU / FUEN klagt erneut gegen EU

Wobydlaŕski wuběrk europskeje wobydlaŕskeje iniciatiwy Minority SafePack buźo pśeśiwo Europskej komisiji skjaržyś. To jo pisała Federalistiska unija europskich narodnych mjeńšynow (FUEN) na swójej internetowej stronje. Europska komisija se južo dwě lěśe wobora, nowe pšawniske rědowanja za šćit narodnych a rěcnych mjeńšynow póstajiś. To pak jo se wuspěšna Minority SafePack iniciatiwa z wěcej ako milionom pódpismow žycyła. Na njej su se tež Serby wobźělili. Pó měnjenju europskeje komisije napšawy EU za šćit a pódpěru narodnych mjeńšynow dosegaju. Łoni w nowembrje jo sudnistwo EU komisiji pšawje dało. A pśeśiwo tomu rozsudoju něnto iniciatiwa pla Europskego sudnistwa skjaržy.

Für Übersetzungen: die sotra.app