gódowne dary z LODKI/Weihnachtsgeschenke aus der LODKA | Bild: rbb

23.11.2022 - Gódowne dary z LODKI / Sorbische Weihnachts-Geschenke

Nježli se doglědajoš, jo se lětko minuło. A z tym gódowny cas se bližy. Kužde lěto pśemyslujomy, co by mógali źiśam, enkelźiśam, znatym, swójźbnym dariś. To njemusy byś pśecej nic wjelikego, ale něco wósebnego by dejało juž byś. Serbska kulturna informacija LODKA w Serbskem domje w Chóśebuzu ma wjele produktow za wšykne generacije. Marja Elikowska-Winklerowa jo tam woglědała a se Mileny Stokoweje wopšašała, co wšo póbituju: Gódowne dary z LODKI 05:10
Serbska kulturna informacija LODKA jo kuždy źeń wótcynjona až do 23. decembra a pón akle zas w nowem lěśe wót 2. januara. Gaž pytaśo gódowny dar, dajśo se tam póraźowaś. Zawěsće nadejźośo něco wósebnego za wašych lubych.
LODKA pśedawa teke zastupne kórtki za pśedstajenja Serbskego ludowego ansambla. Na pśikład buźo to Dolnoserbska gódowna kantata kuždu adwentnu njeźelu w regionje dožywiś a zachopjeńk januara znowa zasej zapustojski program w Chóśebuzu. Wšo móžośo teke online kupiś. To by teke rědny dar był.