Steubenparade in New York
Steubenparade in New York | Bild: Steubenparade

20.09.2022 - Janšowarje slědk z New Yorka / Jänschwalder Blasmusikanten zurück aus New York

Dožywjenje, ak nejskerjej nichten wót nich wěcej njezabydnjo: Anne-Marie polku mjazy mrokowdrapakami w New Yorku. 7 pórikow w serbskej drastwje a Janšojske dujaŕske muzikanty su nimski kraj zastupili pśi wjelikej Steuben-paraźe slědnu sobotu w New Yorku - ako jadnučke towaristwo z Bramborskeje. Nic jano drastwu su měli sobu, ale teke nimsku a serbsku chórgoj. Su stojali z hundertymi luźimi na znatem Times Square. A se wě jo dało teke cas, sebje město tšochu woglědaś abo rědny zgromadny foto pśed Manhatten Bridge gótowaś. Źinsa su zasej w domacnem kraju pśizemili. My gratulěrujomy našym Janšowarjam!
Wideo parady na Youtube (Janšojce: 18:40 min.)