serbske jatšowne jaja/Sorbische Ostereier | Bild: (Quelle: Bernd Settnik/dpa)

13.03.2023 - Jatšowne wiki w Lubnjowje / Ostereiermesse in Lübbenau

Wěcej ako 2000 woglědarjow jo pśišło sobotu a njeźelu na mjaztym 22. wiki jatšownych jajkow do Lubnjowa. Jo to wěcej ako w slědnem lěśe. A teke wěcej wustajarjow jo zasej pśichwatało do lubnjojskego błośańskego muzeja. Něźi 40 wuměłcowkow a wuměłcow z Błotow, z Bramborskeje a Sakskeje jo tam prezentěrowało swóje nejrědnjejše jatšowne jajka. Pódla su teke byli dobyśaŕki lětosnego wuběźowanja wó nejrědnjejše serbske jatšowne jajko ako Sylke Roßbach-Schreier z Chóśebuza a Carola Stauber z Wórjejc. Wopisma su měli sobu a mytowane jajka. Wuměłce su wšakorake techniki pśedstajili, su škrabali, wóskowali a bosěrowali. Jo to dobra tradicija, až wuměłcowki a wuměłce styri tyźenje do jatš w Lubnjowje swóje pisane eksponaty prezentěruju a pśedawaju.
+++
Für Übersetzungen: die sotra.app