Sorbisches Institut - Logo (Quelle: Sorbisches Institut)
Sorbisches Institut - Logo | Bild: Sorbisches Institut

24.01.2023 - Koncepcija za register kulturnego derbstwa / Konzeption für sorbisches Kulturregister

Serbske drastwy, rucnikaŕstwo, wuměłske twóŕby, noty, spise - to a wjele wěcej wobchowa se rozdrosćone we muzejach a domowniskich śpach regiona ako našo serbske kulturne derbstwo. Ale kak by było, gaby dał register, jaden datowy portal, źož su wšykne informacije k tomu zgromaźone a pśistupne? Za slěźarjow abo pedagogow, na pśikład?
Na tom źěła Serbski institut a jo zachadny tyźeń koncept pśedstajił.
Momentanje jo serbske kulturne derbstwo kradu rozdrosćone we muzejach, domowniskich śpach, ale teke w priwatnych zběrkach. Z planowanym digitalnym registerom co Serbski institut portal stwóriś, kenž wšykne relewantne wobstatki serbskego kulturnego derbstwa zwězujo a lěpjej spśistupnijo. Wšykne zajmce, lěc su to druge muzejowniki, slěźarje, žurnalisty, ceptarje a tek priwatne zajmce by mógli z tym lěpjej slěźiś. Až doněnta ma kuždy muzeum swójski digitalny inwentar, gaž to zewšym južo ma, a toś te jadnotliwe datowe banki njejsu ze sobu zwězane. To co register serbskego kulturnego derbstwa něnto změniś a by we tej formje w Europje na pólu mjeńšynoweje kultury samo něco ceło nowego było.
Koncepcija stoj na boce Serbskego instituta za zjawnu diskusiju a něnt se zachopijo pilotna faza, źož kśě w Dolnej Łužycy prědne objekty w muzejach digitalnje zregistrěrowaś a prědne praktiske nazgónjenja za tu datowu banku zběraś.

Für Übersetzungen: die sotra.app