Historiker Dr. Peter Schurmann vom Sorbischen Institut auf wendischen Spuren in Cottbus (Quelle: rbb)
serbski historikaŕ dr. Pětš Šurmann/Sorbischer Historiker Dr. Peter Schurmann

20.11.2022 - Konferenca towaristwa za stawizny a krajowědu / Konferenz Niederlausitzer Gesellschaft für Geschichte und Landeskunde

Na corajšnej lětnej konferency dolnołužyskego towaristwa za stawizny a krajowědu we Łukowje su wědomnostniki se wuměnili wó digitalnem pósrědnjenju stawiznow. Pśi tom su pśewažyli serbske temy. Dr. Alfred Roggan jo pśedstajił serbske pomniki a pomnikowu lisćinu w Bramborskej. Natwaŕ registera za serbske kulturne derbstwo jo była tema dalšnego pśednoska wót Roberta Lorenca a jogo kolegi Alf-Christian Schering. Dr. Pětš Surman jo pśedstajił serbski internetowy portal Sorabicon:
o-zuk dr. Pětš Šurman (“My mamy ten portal Sorabicon mjaztym juž z lěta 2019. Něnto jo w planje ta werzija 2.0, kótaraž buźo něnto kóńc lěta pśistupna. Njejo jano fokusěrowana na Górnu ale teke na Dolu Łužycu a rowno což nastupa rďcowu bazu za take projekty, móžo faktiski ceły swět to wužywaś za swóje slěźenja, to njejo jano za stawiznarjow/historikarjow, ale teke za druge powołanja. To jo napšawedu wjeliki wuspěch. Smy w krotkem casu wěcej ako 80 procentow togo serbskego kulturnego leksikona južo online stajili.”)