Podiumsdiskussion des Sorbischen Instituts zu Minderheitensprachen
konferenca Serbskego instituta/Institut des Sorbischen Instituts zu Minderheiten-Sprachen | Bild: rbb/Gregor Kliem

20.11.2022 - Konferenca wó mjeńšynowych rěcach / Konferenz über Minderheiten-Sprachen

Wó rěcnej rewitalizaciji jo ten stwórtk w Chóśebuzu wokoło 40 mjazynarodnych slěźarjow diskutěrowało na cełodnjownem zejźenju. Za wuspěšne wóžywjenje dolnoserbšćiny brachuju daty wó aktualnem rěcnem stawje, rozmjej kak wjele luźi w kótarem rozměrje rěc wužywaju. Rowno to wuzbadaś jo źěl masterowego plana w ramiku strukturneje změny. Prědne wuglědy na plan su wědomnostniki Serbskego instituta a wót domowinskeje GgmbH DomPro na zmakanju pśedstajili. Tak kśě až do 2026 gromaźe ze serbskeju towarišnosću, institucijami a dalšnymi akterami natwariś tak pómjenjonu rěcnu radu, gremium, kenž dej pógóniś a pśesajźiś plan k rěcnej rewitalizaciji. Gósći z Bretoniskeje, wót kupy Korsika a powědaŕ okcitańskeje rěcy su se ze Serbami wó wuspěšnych rěcnych strategijach wuměnili. Ze zejźenim jo se nowe wótźělenje Serbskego instituta za šćit mjeńšynow a regionalne wuwiśe prědny raz zjawnje pśedstajiło.