Niedersorbisches Gymnasium Cottbus
Niedersorbisches Gymnasium Cottbus | Bild: rbb/Josefine Jahn

22.06.2022 - kubłańske wiki na Dolnoserbskem gymnaziumje / Bildungsmesse beim Niedersorbischen Gymnasium

Prědny raz pó koronowej pśestawce pśewjedu witśe w Dolnoserbskem gymnaziumje kubłańske wiki. A to za wuknikow 9ego a 11ego lětnika. Serbske institucije a komuny se pśedstajiju a informěruju wó tom, co by mógali wukniki pó abiturje abo studiumje ze serbskeju rěcu zachopiś.
Teke kraj Bramborska jo zastupjony. Referent zagronitego kraja za nastupnosći Serbow Měto Nowak ma te wiki za wšych wažne, kenž se serbskeju rěcu źěłaju: "To jo móžnosć, direktnje z wuknikami wó tom powědaś, kótare perspektiwy ze serbskeju rěcu su a wabiś a infoměrowaś. My wšykne trjebamy dorost, we serbskich institucijach, we medijach, we šulach, we zastojnstwach: wšuźi trjebamy luźi kenž znaju Serbow a serbsku rěc."

Šula serbske kubłańske wiki organizěrujo, dokulaž co se aktiwnje wobźěliś na strukturnej změnje a swójich absolwentow slědk do Łužyce wabiś.