Sorbisches Kulturzentrum Schleife, Foto: Jost Schmidtchen
Sorbisches Kulturzentrum Schleife | Bild: Jost Schmidtchen

17.03.2023 - Kulturne pokazki / Kulturtipps zum Wochenende

Źinsa a witśe kažo Serbski kulturny centrum w Slěpem wšym zajmcam na mólowanje jatšownych jajow do jatšowneje źěłarnje, a to wobej dnja wót zeger 14.00 až do zeger 17.00. A jolic cośo sebje termin južo do pratyje pisaś: pśiducy kóńc tyźenja budu w Slěpem jatšowne wiki.


+++++


Wót witśego doporucyjo teke domowniski muzej w Dešnje workshopy, a to až do 8. apryla kuždu sobotu, teke w casu wót zeger 14.00 do zeger 17.00. Zastup płaśi za dorosćonych 8,50 euro a za źiśi 5,50 euro.

Dešański muzej jo teke na drugi part dobra adresa: wót witśego maju tam teke nowu wustajeńcu. Lětosna jatšowna pśedstajijo fota znatego fotografa Gerald Große, kótarež jo wón wótmolował wó jatšownych nałogach a nalětnych impresijach za kalendaŕ “Kśinja”. Wustajeńca buźo pśistupna wót witśego až do 16. apryla.


+++++


Lajska źiwadłowa kupka Šunow-Kónjecy – to jo w Górnej Łužycy – jo nas pšosyła, teke w našom programje na slědnej pśedstajeni graśa pokazaś. Dwa termina stej hyšći za graśe “Muske njamaju se lažko/mužojo nimaja so lochko”. To prědne jo witśe wótpołdnja zeger 17.00, to drugi njeźelu wótpołdnja zeger 16.00, w Bisoldec gósćeńcu w Haslowje. Wobej pśedstajeni stej ze simultanym pśełožkom.


+++++


Na woblubowane “Burske blido” jo Wam kazane na “Njepilic dwór” do Rownego. Njeźelu wótpołdnja zeger 14.00 kśě tam zgromadnje z kulturneju kupku “Kólesko” spiwaś. A chtož jo se napinał, za togo caka pón kofej a tykańc. “My se wjeselimy na Waš wopyt” – stoj na pśepšosenju, za njeźelu wótpołdnja zeger 14.00 w Rownem.


+++++


A slědna pokazka wjeźo nas slêdk do Slěpego. “Wjele rukow, malsny kóńc” jo moto wósebneje namše njeźelu w slěpjańskej cerkwi. Wóna jo myslona wósebnje za rucnikarjow a dej pokazaś na jich wugbaśa a twóriśelsku móc. Rownocasnje kśě ale teke pokazaś na tuchylne starosći rucnikarjow. Namša w slěpjańskej cerkwi se zachopijo njeźelu dopołdnja zeger 09.30.