Nalětny swěźeń/Frühlingsfest | Bild: Tourismusvereins Zauche

20.05.2022 - Kulturne pórucenja za kóńc tyźenja / Wochenend-Kulturtipps

Sobotu a njeźelu swěśe wejsanarje w Smogorjowje 100. jubilej swójeje wognjoweje wobory. W Grodku wustupijotej sobotu Alexander Knappe a Tim Bendzko na jawišću pód gółym njebjom. W Ćisku pla Wórjejc pśepšosyjo kulturne towaristwo sobotu na nalětny swěźeń z dujaŕskeju muziku a awtor a šćitaŕ pśirody Ernst Paul Dörfler kažo wšym zajmcam njeźelu na literariske drogowanje pśez luborasku gólu. To ale dawno njejo wšo...
*******
Pśi góźbje jubilejnego lěta Handrija Zejlerja a Korle Awgusta Kocora pśednosujo Merle Rothojc wó serbskem chorowem gibanju w 19. stolěśu. Pśednosk buźo pětk na głownej zgromaźinje dolnoserbskeje Maśice Serbskeje wótpołdnja zeger tśich (15:00) w Serbskem domje w Chóśebuzu.
*******
"Muzikowe instrumenty w změnje casow" jo tema noweje wósebneje wustajeńce w domje Zejlerja a Kocora we Łazu. Wustajeńca dej byś pśistupna až do kóńca julija a jo wótcynjona wót pónjeźelego do stwórtka w casu wót zeger źaseśich dopołdnja až do zeger pěśich wótpołdnja (10:00 - 17:00). Južo pětk wjacor zeger šesćich (18:00) se swětocnje wótworijo - w domje Zejlerja a Kocora we Łazu/Lohsa.
*******
Dalšna nowa wustajeńca buźo w galeriji lubinskeje radnice. Wóna ma titel "Witśe sajźijo warjonu karpu, Hanka!" Prezentěrujo se 60 wuměłcowkow a wuměłcow ze swójimi twórbami na płaśe a papjerje. Wustajeńca jo źěl wuměłskego projekta "Spektrale" a buźo pśistupna až do kóńca oktobra - w galeriji lubinskeje radnice.
*******
Balokopańske mustwo Eintracht Frankobrod nad Mohanom jo ten tyźeń dobył Euro-League. To jo zapśimujuce graśe było. Ale pšawy balokopański krimi buźo sobotu w Dolnej Łužycy, w bramborskem městašku Luckenwalde. Buźo to finalne graśe wó bramborski krajny pokal. Na grajnišću stojtej se napśeśiwo mustwje Energija Chóśebuz a VfB Kśišow. Dobyśaŕ togo graśa stoj w prědnej głownej runźe DFB-pokala. Fany maju se how śěžko, sympatije laže na wobyma bokoma.
*******
Za cytanim póžednych luźi, lubowarjow literarnych twórbow mamy how dopórucenje za sobotu. Tam buźo w Bramborskej Dłujka noc literatury pód motom "Bramborska cyta". Wjacor wót zeger šesćich až do jadnasćich w nocy (18:00 - 23:00) wobźělijo se pśi tom teke chóśebuska měsćańska a regionalna biblioteka. Cytaju znate awtorki a awtory z Chóśebuza a Łužyce, ako Rainald Grebe, Ines Göbel, potom nosaŕka łońskego nimskego knigłowego myta Antje Rávik-Strubel a Serbowka ze Žylowa Jill-Francis Käthlitzojc alias Źilka.
*******
A comy hyšći pokazaś na wótgronjone zarědowanje. Ludowe nakładnistwo Domowina jo wótgroniło za pětk planowane pśedstajenje knigłow wó serbskich pomnikach z awtorku Trudlu Malinkoweju w Serbskem muzeju. Pśicyna jo pśipowěźone njewjedro. Prezentaciju budu ale w Dolnej Łužycy w blišem casu nachwataś.