serbski mozaik w Chóśebuzu/Sorbisches Wandmosaik in Cottbus

15.03.2023 - Kupka "Serbska pomniki" / Beratung AG "Sorbische Denkmäler" Cottbus

Ana Kosacojc-Kozelowa, zagronita za serbske nastupnosći města, nawjedujo dalej źěłowu kupku "Serbske pomniki" w Chóśebuzu. Wóna a 8 dalšnych cłonkow jo dostało oficialne pówołańske wopisma za jich statkowanje w pśiducych tśich lětach. Mjazy nimi su mimo fachowych wobceŕkow města ako mj. dr. Dolne pomnikowe zastojnstwo, měsćański muzej a wjednica 19 kjarchobow zastupniki Serbskego muzeja, Serbskego instituta a Domowiny – župy Dolna Łužyca. Na wobradowanju pónjeźele jo se teke wobźělił wušy šołta města Tobias Schick. Ze swójim wobźělenim jo wobkšuśił wusoke pśipóznaśe wjelelětneje źěłabnosći serbskich pomnikošćitarjow.
+++
Für Übersetzungen: die sotra.app