Sommertour durch die Schleifer Region: In der Kita Groß Düben
Sommertour durch die Schleifer Region: In der Kita Groß Düben | Bild: Jost Schmidtchen

04.08.2022 - Lěśojska tura kołowokoło Slěpego / Sommertour durch die Schleifer Region (10)

W małej lěśojskej seriji naš korespondent Jost Schmidtchen se rozglědujo w tych jsach slěpjańskeje wósady. Sedym (7) jsow w Sakskej a jadna wjas w Bramborskej słuša do slěpjańskeje wósady. Su to Brězowka, Dźěwin, Miłoraz, Mułkojce, Rowne, Slěpe a Trjebin a k tomu Lěsk. Ta wjas jo zagmejnowana do Grodka, lažy ale direktnje pśi saksko-bramborskej granicy. Kuždy źeń w tom tyźenju smy Wam kazali do drugeje jsy abo drugego městna w ramiku našeje lěśojskeje tury kołowokoło Slěpego.
Źinsa smy w Dźěwinje, zastajamy w źiśowni "Wroblikowe gnězdo". Ako wótkubłaŕka Carola Jentšowa wulicujo, jo połojca źiśi tuchylu ze starjejšyma w dowolu, tak až maju tam tuchylu dwě kupce, howac styri. Weto se źiśam a wótkubłaŕkam njewóstuźijo - nawopak. Su se za prozninski a dowolowy cas wósebny program wumyslili. Tema su "indianarje". K tomu źiśi móluju a basle a w septembrje kśě pón wše gromaźe indiański swěźeń swěśiś. K drugemu nazwucuju tuchylu kulturny program, kótaryž kśě pokazaś 19. awgusta, gaž dźěwinska wognjowa wobora swój 100. jubilej swěśi. Howac - gaž jo bejnje śopło - kiwa pool za wóchłoźenje. A mimo togo staraju se źiśi wó swóje grědki w gumnyšku. Tam rostu lětosa górki a kulrabij.