Waldsee bei Groß Düben
Gólne jazoro pla Dźěwina/Waldsee bei Groß Düben | Bild: Jost Schmidtchen

02.08.2022 - Lěśojska tura kołowokoło Slěpego 8 / Sommertour durch die Schleifer Region 8

W małej lěśojskej seriji naš korespondent Jost Schmidtchen se rozglědujo w tych jsach slěpjańskeje wósady. Sedym (7) jsow w Sakskej a jadna wjas w Bramborskej słuša do slěpjańskeje wósady. Su to Brězowka, Dźěwin, Miłoraz, Mułkojce, Rowne, Slěpe a Trjebin a k tomu Lěsk. Ta wjas jo zagmejnowana do Grodka, lažy ale direktnje pśi saksko-bramborskej granicy.
Gólne jazoro w Dźěwinje ma - glědajuce na pśirodne jazory we Łužycy - krotku historiju. Wóno jo nastało akle kóńc 50tych lět slědnego stolěśa. Pjerwjej jo jazoro było wuglowa jama Sophie, kótaraž jo až do lěta 1957 źěłała. Pó górnistwowem saněrowanju su z togo gótowali turistisku atrakciju. Wjeliki późěl na tom ma až do źinsajšnego sedlišćo z ferijowymi domcykami w Dźěwinje, ale teke natwaŕ priwatnych ferijowych domcykow a bungalowow. Wót maja až do kóńca awgusta su ferijowe bydlenja rezerwěrowane, jo nam groniła wobstaraŕka w nadawku gmejny, Viola Kašubowa. Dowolarje pśidu ze Sakskeje, Durinskeje a Bajerskeje. Wóni chwale sebje we Łužycy měr a wótnapinanje wósrjejž kšasneje pśirody. Dowolarje pśidu ale teke z bliskeje domownje, z městow ako su to Chóśebuz, Grodk, Wórjejce a Běła Wóda. W pśerězku wóstanu familije 10 dnjow pśi gólnem jazorje. Móžnosći su wjelerake: wóni mógu se kupaś, kólasowaś, grilowaś, do parkowu w Mužakowje a Kromoli njejo daloko rowno tak ako do Slěpego, źož woglědaju do Serbskego kulturnego centruma. A teke susedna Pólska njejo daloko pšec. Gólne jazoro w Dźěwinje se pak njegóźi jano za dlejšy dowol abo dlejše pśebywanje. Teke za krotki wulět jo woglěda gódne. A pšawidłowne wódowe pśepytowanja wobwěsćuju jazoroju dobru wódowu kwalitu.