Łužyca im neuen Design - Logo (Quelle: rbb/On-Air-Design)
Łužyca im neuen Design - Logo seit 2016 (Quelle: rbb/On-Air-Design) | Bild: On-Air-Design

17.11.2022 - "Łužyca" tema Serbskego blida źinsa / Heute Serbske blido zu Fernsehmagazin "Łužyca"

Serbski telewizijny magacin “Łužyca” jo našo jadnučke wusćełanje, źož dostanjomy k serbskim tšojenjam, serbskim słowam a muzice teke wobraze. Ale wótpowědujo magacin hyšći modernemu digitalnemu casoju? Glědaju luźe zewšym serbski magacin w telewiziji, spódoba se jim, cakaju sćerpnje kuždu tśeśu sobotu? Na take a druge pšašanja dostanjomy snaź źinsa wjacor wótegrona. Serbski telewizijny magacin "Łužyca" mamy něnto južo 30 lět. W tych 30 lětach jo se dalej wuwił, ale do pšawego směra? Jo to "naš" magacin? Abo jo na casu, až se něnto wótworijo a jo skerjej za šyroki publikum z informacijami wó Serbach? Kak Wy to wiźiśo a sebje mysliśo? Diskutěrujśo sobu w Serbskem muzeju na Młynskej droze 12 - źinsa wjacor zeger 18:00.

Sobotu, 19.11., buźo cas za nowemberske wudaśe magacina w telewiziji. Gaž pśecej dypkownje wobjedujośo połdnju zeger 12:00, pón buźo tenraz serbski telewizny magacin Wašo pśiběranje, pśeto se zachopijo góźinu jěsnjej - połdnju zeger napoł jadnog' (12:30). We fokusu wusćełanja stoj zasej raz jadna mjeńšyna: team magacina "Łužyca" jo ducy w pódpołdnjowej Finskej pla šwedojskich Finow.