błośańske górki/Spreewaldgurken | Bild: COLOURBOX/ Darius Dzinnik

08.03.2023 - Mark za regionalne produkty / Digitaler Markt für regionale Produkte

Hynźi su wóni južo etablěrowane a wjelgin pšašane, w Błotach dej taki něnto teke nastaś: digitalny mark w interneśe za regionalne produkty. Su wóni na zachopjeńku nastali w casu korona pandemije, aby mógali luźe nakupowaś wory wšedneje pótrjeby mimo kontakta – social distancing se tomu groni – tak su wóni něnto tam, źož južo eksistěruju, wěcej a wěcej woblubowane. Kak to funkcioněrujo? Na internetowem boku takego marka móžo kupc sebje swóje wóry wupytaś, na pśikład fryšne jaja z Bórkow, měso a jěšnicu z Noweje Niwy, zeleninu z Myšyna atd. a połožyjo wšo z klikami do kórbika. Produkty zapakuju do transportnych kašćikow abo paketow a libruju pak na kupca domoj abo do zběrańskego depota w bliskosći. Z tym jo garantěrowane, až mógu regionalne producenty swóje produkty pśedaś a pśetrjebarje wěźe dokradnje, wót źo pśidu. Něnto jo se błośańske towaristwo pśemysliło, teke taki digitalny mark natwariś. Což hynźi funkcioněrujo, móžo how teke. Hyšći stoj projekt na zachopjeńku a tuchylu wopšašaju priwatnych zajmcow, producentow, gósćeńce, hotele a druge, lěc by wóni to witali.
+++
Für Übersetzungen: die sotra.app