Film Festival Cottbus - Lausitzer Filmschau: Gewinner Sonderpreis der Stiftung für das sorbische Volk | Bild: Goethe

19.09.2023 - Bóžemje Łužyska filmowa pśeglědka! / Tschüss Filmschau!

Pó 20 lětach njebuźo se ten woblubowany format na pśedwjacoru filmowego festiwala Chóśebuz w toś tej formje dalej wjasć. Góźba tužny byś to pak njejo, skerjej hynac wokoło. Spěchowanje młodych filmowych talentow w Łužycy źo dalej.
Filmowe nowacki a młode talenty pśed a za kameru su dalej pšašane! Ako "Noc krotkich Łužyskich filmow/Nacht der kurzen Lausitzer" budu jich filmy wót togo lěta pšawy źěl festiwala a to w sekciji Heimat.Domownja.Domizna. Dobry signal za Łužyski film, kenž dej pśez to wěcej pśipóznaśa dostaś, tak jadnaŕ festiwala Andreas Stein. Wuměłcowka Hella Stolecki jo wót togo lěta kuratorka sekcije. Stolecki co se zasajźiś za rozšyrjenje wopśimjeśoweje wjelerakosći teke w serbskich filmach. Ako w slědnych lětach konkurěruju nejlěpše serbske krotkofilmy wó myto załožby za serbski lud. Myto se prědny raz teke w ramiku festiwalowego mytowanja pśepódajo.
Teke filmowe spěchowanje "Akcija" zasej dajo. Gaž sćo 12 do 25 lět stare, móžośo hyšći wašu filmowu ideju zapódaś a za to až do 3000 euro a profestionelnu pomoc pśi prokciji wašogo serbskego filma dostaś. Email jo: filmschau@filfmestival-cottbus.de Myto pśiźo wót Filmowego festiwala a Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu.