Bild: rbb/Josefine Jahn

13.05.2022 - Mjazynarodny muzejowy źeń / Internationaler Museumstag

Muzeje we wokolinje wótekšyś - to deje gósći móc tu njeźelu. Góźba jo 45. mjazynarodny źeń muzejow. Wjele muzejow ma k tomu wósebne wótwórjeńske case a specielny program. We wokrejsnem muzeju w Grodku prezentěruju gósćam dwě wustajeńcy: k prědnemu zgromadnu wustajeńcu domowniskich śpow a muzejow wokrejsa Sprjewja-Nysa. "Wukładne wokno muzeum" jo titel drogowańskeje wustajeńce, kenž pśedstajijo wše te muzealne institucije, wósebnje teke serbske. Druga wustajeńca se zaběra z preparěrowanim zwěrjetow. Preparěrowaś jo stare rucnikaŕstwo abo teke wuměłstwo, kenž su južo luźe w antice wobkněžyli. Preparator Klaus-Dieter Jost z Baršća njepokazujo jano wuslědki, głownje preparaty ptaškow, ale tek źěłowe techniki, materialije a metody. Prědny raz wótcynijo grodkojski muzej swój pśirodowědny depot. A teke za źiśi dajo wósebny program.