muzej w rogeńskem groźe/Museums im Schloss Branitz | Bild: rbb/Jahn

22.05.2023 - Mjazynarodny muzeumowy źeń / Internationaler Museumstag

Cora su swěśili muzeje na cełem swěśe mjazynarodny muzeumowy źeń. W Bramborskej jo pśiwabiło wušej 90 muzejow z akcijami a mimo zastupnych pjenjez swój publikum. Dopórucyli su muzeumowe swěźenja, wjeźenja pśez wustajeńce, pśednoski, koncerty a cytanja. W Dolnej Łužycy jo na pśikład archeo-techniski muzeum we Wjelceji wósebnje familije ze źiśimi pśiwabił. Pód nawjedowanim ryśarja su źiśi grodowu góru w naběgu dobyli. W dolnołužyskem gólańskem muzeju w Grodku jo zegeraŕ woglědarjam zegery rozkładował a w kloštarju Nowa Cala/Neuzelle su luźe se informěrowali wó historiji něgajšnego kloštarja cistercienzarjow.