demenca/Demenz | Bild: rbb

21.09.2022 - Mjazynarodny źeń demence / Zum Weltdemenztag

Se wó swóju staru mamu, wó starego nana staraś, gaž ze starstwom śěžko buźo, to jo wažny, ale casy teke śěžki nadawk. Gaž pśiźo k tomu hyšći demenca, Alzheimer, jo cesto pomoc trjeba. Źinsa jo mjazynarodny źeń demence. W našom regionje ma demenca hyšći dalšnu dimenziju. Gaž pótrjefony naraz jano hyšći serbski móžo.
W seniorowem centrumje Diakonije w Picnju jo dało wěcej padow, w kótarychž su wót demence pótrjefjone jano hyšći serbski powědaś mógli. To wobkšuśijo wjednica Ivonne Ludvig napśeśiwo rbb. Pśi demency wuwijajo se luź slědk do jěsnjejšych fazow swójogo žywjenja, až do źiśestwa. A gaž jo w źiśestwje jano serbski powědał, pón rowno ta rěc z dłujkotrajnego spomnjeśa se zasej pśesajźijo. Njejo to žeden źiw, pśiźo ga wětšyna wobydlarjow starcownje ze serbskich jsow. Woplěwaŕki a woplěwarje maju pón śěžkosći ze starymi komunicěrowaś. W běgu casa su sebje juž to jadno abo druge pśiswójili, tak wjednica. Na drugi bok jo pak wjelika pomoc, gaž źiśi abo enkelźiśi serbšćinu nawuknuli su. W jadnom paźe jo enkelźowka, něgajšne Witaj góle, jadnučka wósoba we familiji była, kótaraž jo se mógła z dementneju starkeju rozgranjaś. Pótakem: Chtož móžo serbski, móžo maminorěcnym Serbam z demencu pomagaś. Dalšna pśicyna serbski wuknuś.