Bild: neue-musik-brandenburg.de

23.05.2023 - Muzikowy festiwal "Intersonance" / Musikfestival "Intersonanzen"

Zachadny stupny stwórtk jo se w Pódstupimje wótwórił 23. Bramborski swěźeń noweje muziki Intersonance. Wón słuša k tym mało formatam w zwězkowem kraju, kótarež su se specializěrowali na nowu a nejnowšu muziku. Lětosne moto jo było "Změna źinsajšnego", wó faktorje cas w nacasnem klincecem wuměłstwje. Na wšakich grajnych městnosćach w stolicy su se pśedstajili prapremjery w bogatej licbje. Mjazy teke někotare twóŕby serbskich komponistow. Ansambel Młoda Muzika jo prezentěrował kompoziciju Ulricha Pogody, wót Jana Cyža jo zazněła nowa twóŕba za wiolinu a trompetu. Sebastian Elikowski-Winkler jo se pokazał z Duo za klarinetu a akordeon. Intersonance prezentěruju južo wjele lět teke twóŕby serbskich komponistow a słušaju z tym k wažnej platformje jich twórjenja. Festiwal jo se cora zakóńcył z koncertom za głosnikowy orchester.