Tšupc/Straupitz | Bild: Antenne Brandenburg, Marie-Thérèse Harasim

21.05.2023 - Nowe towaristwo tšupcańskego towaristwa / Straupitzer Verein mit neuem Vorstand

Zapustowe towaristwo w Tšupcu jo sebje wuzwóliło slědny kóńc tyźenja nowe pśedsedarstwo. Pó 20 lětach wuspěšnego statkowanja su se někotare cłonki wót aktiwnego źěła slědk śěgnuli a štaflowy kij dalej dali na młodšych luźi. To wósebne w Tšupcu jo, až swěśe tam hyšći wěcej dnjow zapust ze camprowanim, serbskim nałogom a karnewalom z princom a princesnu. Do nowego pśedsedarstwa słuša teke Annmarie Rose. Wóna jo absolwentka Dolnoserbskego gymnaziuma a stara se wó nowinaŕske a zjawne źěło w zapustowem towaristwje.