Neujahrsempfang der Cottbuser Kulturszene u.a. mit sorbischen Vertretern
na nowolětnem pśiwitanju chóśebuskeje kulturneje sceny/Beim Neujahrsempfang der Kulturszene Cottbus | Bild: Diana Schuster

16.01.2023 - Nowolětne pśiwitanje kulturneje sceny / Neujahrs-Empfang Cottbuser Kulturszene

6 towaristwow a zjadnośeństwow chóśebuskeje kreatiwneje sceny jo pětk wjacor pśepšosyło na prědne nowolětne pśiwitanje pśi Pisanem dwórnišću/Bunter Bahnhof w měsće. Mjazy nimi stej byłej teke Dolnoserbska kulturna akademija a kulturne towaristwo Studnja. Gromaźe z partnarjami a pódpěrarjami su na zachadne lěto kulturnego źěła slědk glědali. Dolnoserbska kulturna akademija jo swójo wuspěšne prědne połne lěto cynitosći zespominała a nowe projektowe ideje pśedstajiła: mjazy drugim źiwadłowe a rejowańske źěłaŕnicki za wótkubłarje a ceptaŕje. Za młodostnych planuju rejowański workshop z elektroniskeju a popoweju muziku a wuspěšne zarědowanje k małym jatšam dej se wóspjetowaś. Tam su měsćańskemu publikumoju łoni serbske jatšowne nałogi pśedstajili.


Für Übersetzungen: die sotra.app