Buchcover Paternoster 9
Buchcover Paternoster 9 | Bild: LND

20.06.2022 - nowosći k zachopjeńku tyźenja / Aktuelles zum Wochenbeginn

Dolnoserbske wuměłske słowa su měli sobotu swóju premjeru na zarědowanju LITaPop w Budyšynje. Na 120 luźi jo tam dožywiło nowe literarne twórby a nowu muziku. Swóju premjeru jo měła zběrka młodych serbskich pišucych Paternoster 9. Mjazy 5 młodymi serbskimi awtorami stej Maks Bagańc a Justyna Michniuk swóje teksty w dolnoserbskej rěcy pśedstajiłej. Potom jo muzikowa kupka Nowa Doba prezentěrowała swóje nowe rapowy spiwy. Serbski ludowy ansambel a Ludowe nakładnistwo Domowina stej zarědowanje organizěrowałej. Witśe słyšyśo wěcej wó tom w našom kulturnem magacinje.

+++++

W slěpjańskem wejsnem źělu Mułkecy su zakóńcyli někotare twaŕske źěła. Wó tom pišo ten tyźeń amtski wjednik za planowanje, twaŕ a górnistwo, Steffen Seidlich, w amtskem łopjenje. Tak su pśetwarili a saněrowali kjarchob a na njom wumarlikownju. Do rěcha spórali su grajkanišćo za źiśi a wobnowili staru šulu. Naźěłał jo wšo to w głownem twaŕski dwór Slěpo.

+++++

Južo slědny tyźeń jo bramborski ministaŕ za infrastrukturu Guido Beermann bórkojskemu amtoju pśepódał 15.000 euro za dyrdomdejske grajkanišćo we Wjerbnje. Nastaś dej w bliskosći sportnišća, źož jo nowotwaŕski kompleks z něźi 50 jadnofamilijowymi domami a domami za wěcej familijow. Iniciator za grajkanišćo jo domowniske towaristwo, kótaregož cłonki kśě wše źěła ako swójske wugbaśa naźěłaś. Ceły projekt płaśi 20.000 euro, z pomocu kraja z loterije ma towaristwo jano hyšći 5.000 samo njasć.

+++++

W radušańskej źiśowni su pśed krotkim natwarili wuměwański kašćik za njetopyrje, Po tom, až su źiśi w pśednosku wót NABU słyšali wó žywjenju njetopyrjow, su pytali pšawe městno za swój kašćik. We wokrejsu Górne Błota-Łužyca kśě dogromady 70 takich wuměwańskich kašćikow we 70 źiśownjach natwariś. To jo móžno pśez kooperaciju mjazy zwězkom za šćit pśirody NABU a žarjabnicu Dolna Łužyca.