Ehemaliger Dorfkonsum in Jänschwalde
Ehemaliger Dorfkonsum in Jänschwalde | Bild: Heide Schinowsky

12.03.2023 - Nowy konsum w Janšojcach / Neuer Konsum in Jänschwalde

W Janšojcach pśetwarijo se rowno ten konsum, nachylnje pśedawaju wóry w starem amtskem twarjenju. Nowy konsum njedej jano wětšy a modernejšy byś, ale wobsejźaŕ Martin Grunewald co tam teke gastronomiju póbitowaś. To dej byś nejpjerwjej wobjed, ale kuchnja buźo taka wjelika, až móžo tam teke wobjed za šule wariś. Rownocasnje buźo w tom domje móžnosć za familijowe swěźenje. Až do 50 luźi móžo tam swěśiś. Južo w lětosnem juliju abo awgusće deje twaŕske źěła gótowe byś. Wutoflowanje a wšo dalšne dej byś dwójorěcnje serbski a nimski.
+++
Für Übersetzungen: die sotra.app