Baustart für das neue Dorfgemeinschaftshaus in Müschen (2021)
Baustart für das neue Dorfgemeinschaftshaus in Müschen (2021) | Bild: Kerstin Möbes, Amt Burg

21.09.2022 - Nowy wejsański dom w Myšynje/Neues Dorf-Gemeinschaftshaus in Müschen

Comy se wjaseliś z Myšynaŕkami a z Myšynarjami: Wóni su mógali gano wuswěśiś nowy zgromadny wejsański dom. Wjele lět su musali wejsanaŕki a wejsanarje cakaś, až su dostali spěchowańske pjenjeze za twaŕ. Ale něnto jo nowy dom gótowy. Twaŕ jo koštował 1,5 millionow euro. W tom twarjenju stej něnto dwa małej zala, kenž stej ale teke zwězanej. Stakim dajo teke wjeliku žurlu za swěźenje, na pśikład za reju k zapustoju. Wušej togo su w tom nowem domje běrow wejsańskego šołty, rumnosći za wejsańske towaristwa, kabiny a sanitarne rumnosći za sportarjow. A teke wejsańska młoźina ma tam něnto zasej nowe zmakanišćo. W pśichoźe dej tam teke nowa garaža za wognjowu woboru gótowa byś.
Pas, kenž su gano šołta, amtski direktor a druge pśi wuswěśenju pśerěznuli, jo był w serbskich barwach.