Traditionelles Passionssingen in Dissen
pasionske spiwanje w Dešnje/Passionssingen in Dissen | Bild: Elias Köhler

13.03.2023 - Pasionske spiwanje w Dešnje / Passionssingen in Dissen

Serbske spiwanje zasej na jsach zaznějo. W Dešnje jo se cora pasionske spiwanje zachopiło. 5 žeńskich jo wjas spiwajucy wobchójźiło. Lětosa jo prědny raz, až wšykne su w serbskej drastwje z lapami. Wóni su se prědk wzeli, pśecej teke tym staršym serbskim luźam pśed woknom serbske kjarliže zaspiwaś. Cora su zastali pla nejstaršeje Dešanaŕki, pla Jakubaškojc, pśi 93-lětnej Lenje Troschinskowej. Někotare lěta se w Dešnje mjaztym zasej wšykne styri njeźele pśed jatšami a śichy pětk spiwa.
Teke w Husu su cora pasionske kjarliže zazněli. Na pśiducych njeźelach kśě spiwaś w Mósće, Barbuku a Janšojcach. Z Wjerbna, ze Žylowa a z Barbuka mamy informaciju, až se tam žeńske zmakaju a za jatšowne spiwanje probuju. We Wjerbnje zwucuju wałtoru, we Žylowje srjodu a w Barbuce njeźelu.
+++
Für Übersetzungen: die sotra.app